Hotline: (024) 3905.3939

Tracking Contact

Quy định về việc xuất Hóa đơn (Bill) mua hộ hàng hóa.


Hóa đơn (Bill) mua hộ hàng hóa là hóa đơn, bill được xuất trực tiếp bởi đơn vị/cửa hàng bán sản phẩm tại Úc. Hóa đơn (bill) có hai dạng là hóa đơn in (giấy) và hóa đơn điện tử (qua email).

Khi thực hiện mua hộ hàng hóa cho Khách hàng, tất cả hàng hóa đều sẽ được NhoMua.com lấy đầy đủ hóa đơn của người bán/cửa hàng/đơn vị bán theo đúng quy định.

Hóa đơn hàng hóa (bill) sẽ được chuyển cùng hàng hóa hoặc gửi email cho Khách hàng tại Việt Nam khi Khách hàng yêu cầu.

Vì NhoMua.com thực hiện nghiệp vụ mua hộ cho cùng lúc nhiều Khách hàng nên cửa hàng/đơn vị bán tại Úc sẽ xuất hóa đơn theo tổng số hàng mua của từng đợt mua chứ không xuất hóa đơn theo từng mặt hàng hay từng sản phẩm. Vì vậy với những đơn hàng nhỏ (dưới 100$) nếu Khách hàng yêu cầu Bill (hóa đơn) giấy thì NhoMua.com sẽ thu thêm phụ phí 3$/hóa đơn.

Cụ thể bảng phí dịch vụ liên quan đến Hóa đơn (Bill) như sau:

Hóa đơn điện tử: Là hóa đơn (bill) NhoMua.com nhận được từ người bán/cửa hàng/đơn vị bán tại Úc qua email hoặc NhoMua.com chụp trích xuất từ hóa đơn tổng. NhoMua.com cam kết khách quan, trung thực trong việc cung cấp hóa đơn, chứng từ của người bán tại Úc cho Khách hàng tại Việt Nam. Bất kỳ trường hợp nào khách hàng phát hiện gian lận, NhoMua.com sẽ hoàn lại toàn bộ (100%) chi phí mua hàng cho Khách hàng.