Hotline: (024) 3905.3939

Tracking Contact

Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân – Bảo vệ mình & An toàn xung quanh


Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân – Bảo vệ mình & An toàn xung quanh!

Làm theo hướng dẫn sau để khai báo y tế trực tuyến được nhanh chóng và chính xác.

INFOGRAPHIC: Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân - Ảnh 1.

PV – NGUYỄN DUY, THEO VTV NEWS 

Kenh14.vn