Hotline: (024) 3905.3939

Tracking Contact

Điều kiện để hàng hóa được niêm yết trên NhoMua.com


Kính gửi Nhà phân phối, các đơn vụ cung cấp sản phẩm!

Nhằm mục đích đảm bảo Quyền lợi của người tiêu dùng tại Việt Nam, chất lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp. NhoMua.com công bố tiêu chí về Điều kiện để hàng hóa được niêm yết trên NhoMua.com như sau:

I. Điều kiện về pháp lý:

Tất cả các đơn vị yêu cầu niêm yết hàng hóa trên NhoMua.com phải là Pháp nhân, có trụ sở chính hoặc nhà máy/văn phòng giao dịch tại Australia hoặc New Zealand. Pháp nhân phải có đầy đủ điều kiện hoạt động tại Australia và New Zealand.

Đồng thời, pháp nhân phải có địa điểm kinh doanh rõ ràng, thuộc nhóm những thương hiệu nổi tiếng tại Australia và New Zealand.

II. Điều kiện về hàng hóa:

Tất cả hàng hóa niêm yết trên NhoMua.com đều phải được niêm yết trên trang chủ website bán hàng của các đơn vị phân phối đủ điều kiện về pháp nhân như tại mục I. Giá bán thực tế trong mọi trường hợp không được cao hơn giá đã niêm yết tại website.

Toàn bộ hàng hóa niêm yết phải có nguồn gốc gõ ràng, chính hãng, có thể kiểm chứng và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định nghiêm ngặt về xuất xứ và chất lượng hàng hóa tại Australia và/hoặc New Zealand.

Toàn bộ hàng hóa phải còn hạn sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, không niêm yết hàng hết hạn sử dụng hoặc hàng hạn sử dụng ngắn.

III. Điều kiện về phân phối hàng hóa

Toàn bộ hàng hóa niêm yết phải được phân phối và bán chính thức tại các cửa hàng (store) của đơn vị đối tác. Đơn vị đối tác chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về chất lượng, nguồn gốc hàng hóa theo quy định tại Australia và New Zealand.