Hotline: (024) 3905.3939

Tracking Contact

Cách ước tính Phí dịch vụ mua hộ tại hệ thống NhoMua.com


NhoMua.com là dịch vụ Mua hộ hạng tại Úc, không phải là đơn vị “buôn hàng Úc” nên tất cả hàng hóa mua qua Buying Plus Quý khách đều được mua giới giá gốc của cửa hàng tại Úc (có đầy đủ bill, hình ảnh và địa chỉ mua hàng).

Tuy nhiên, để hàng từ Úc về đến tận tay người mua tại Việt Nam, Quý khách cần thanh  toán thêm phí dịch vụ bao gồm:

  • Phí vận chuyển Quốc tế: Áp dụng theo biểu phí của Đơn vị vận chuyển
  • Phí dịch vụ mua hộ: Áp dụng theo biểu phí dịch vụ mua hộ từng mặt hàng của NhoMua.com

Giá hàng hóa về Việt nam = Giá khuyến mại gốc tại Úc + Phí vận chuyển Quốc tế + Phí dịch vụ mua/săn hàng hộ

Đối với các mặt hàng Quý khách cần mua hộ có trên Website NhoMua.com, Phí dịch vụ mua hộ, Phí vận chuyển Quốc tế đều đã được niêm yết rõ ràng, cụ thể cho từng sản phẩm niêm yết trên website.

Đối với các mặt hàng Quý khách cần mua hộ không có trên Website NhoMua.com. Quý khách có thể tham khảo bảng tính dưới đây để tham khảo hoặc liên hệ trực tiếp với Buying Plus (email: [email protected]) để được báo giá chính xác.