-61%

Dầu cá Bioglan Super Fish Oil 2000mg 200 Capsules

246,900đ 634,400đ

in-stock

Phí dịch vụ * 

Cước vận chuyển Quốc tế * 

100% hàng chính hãng
Hoàn 100% khi không mua được hàng
Miễn phí ship đối với đơn hàng từ 5 triệu đồng
Hoàn 200% nếu xác định hàng không đúng cam kết

Mô tả

General Information
Bioglan Odourless Super Fish Oil 2000 has double the Omega-3 of regular 1000 mg fish oil in the same size capsule.
Half the size of some other 2000 mg fish oil capsules with the same amount Omega-3!
*Twice the strength of 1000mg regular fish capsule

What is Bioglan Odourless Super Fish Oil 2000 for?
Bioglan Odourless Super Fish Oil 2000 provides support for:

joint health.
healthy brain.
eye health
general health & well being
nervous system health
healthy heart & cardiovascular system
healthy mood balance

Who is Bioglan Odourless Super Fish Oil 2000 for?
Those looking for a high-dose Fish Oil.
Perfectly suited to people who do not enjoy swallowing large Fish Oil capsules.

When should I take Bioglan Odourless Super Fish Oil 2000?
General health: Take 1 soft capsule daily.
Cognitive function & brain health: take 2 soft capsules daily.
Healthy mood balance: take 3 soft capsules daily.
Heart, Cardiovascular and Joint Health: take 4 soft capsules daily.

Warnings
Always read the label. Follow the directions for use. Contains Soya and Sulfites.

Ingredients
Dosage Form: soft capsule

Quantity: 200 capsules

Active ingredient per capsule:
Concentrated fish omega-3 triglycerides 1 g
-As eicosapentaenoic acid (EPA) 360 mg
-As docosahexanoic acid (DHA) 240 mg
Contains fish products, Soya bean products and Sulfites.

Directions
Adults:
General health: Take 1 soft capsule daily.
Cognitive function & brain health: take 2 soft capsules daily.
Healthy mood balance: take 3 soft capsules daily.
Heart, Cardiovascular and Joint Health: take 4 soft capsules daily.